Uranus

Zichtbaar in de stad?
Makkelijk te vinden?

Ja
Nee